donderdag 17 september 2009

Middeleeuws HuizenDe geschiedenis van Huizen gaat ver terug. Al in 1382 wordt voor het eerst melding gemaakt van het dorp Huussem.
Huizen zelf is vooral bekend als voormalig visserdorp.Maar pas het eind van de 17de eeuw werd de visserij een van de belangrijkste voedselbronnen. Daarvoor bestond de bevolking vooral uit boeren, de latere erfgooiers.
Deze erfgooiers stamden af van van de oorspronkelijke middeleeuwse bevolking van Naerdinkland, dat sinds 968 onder het bestuur stond van Abdij van Elten.
Waarschijnlijk hadden de Naerdinklanders al onder Elten het gemeenschappelijk grondgebruik van dit gebied. Bovendien kregen ze het recht, tegen betaling van Koptienden, akkers te ontginnen rond de dorpen.
Een Koptiende was een kerkelijke belasting (geld), dat uit een bepaald percentage van een akker, en het graan daarop,bestond. Op een bepaalde tijd moest de belasting, het geld, omgezet worden in graan en dat moets betaald worden.

Graaf Floris V voegde in 1280 het Gooi bij het Graafschap Holland.
De erfgooiers hadden dus het recht op het gemeenschappelijk gebruik van gronden, de meenten.
De boerderijen lagen rond de Nederlands-Hervormde kerk, het oudste gebouw van Huizen.
Huizen was een streng hervormd dorp. Het strenge,rechtlijnige karakter is inmiddels verdwenen
,hoewel Huizen een Protestanste stempel op haar inwoners en instellingen lijkt te drukken.

Op dez pagina hebben we het maar over de periode van voor de 17e eeuw, namelijk de middeleeuwen. In die tijd waren trouwens vooral landbouw en veeteelt belangerijk voor het leven in Huizen. Het wapen van Huizen,een melkmeisje, wijst daar nog op. Er was gemeenschappelijk gebruik van heiden en weiden.
Huizen heeft haar naam gekregen, omdat dit waarschijnlijk het eerste dorp was in Het Gooi waar stenen huizen gebouwd werden.


Historie van gemeente Huizen

In 1382 wordt voor het eerst melding gemaakt van het dorp Huussem. Huizen dankt haar naam waarschijnlijk aan het feit dat in Huizen, anders dan in naburige plaatsen stenen huizen stonden, in plaats van de gebruikelijke plaggenhutten.

Hoewel Huizen bekend staat als een visserdorp, bestond de bevolking oorspronkelijk uit boeren, hun boerderijen lagen rond de Nederlands-Hervormde kerk (het oudste gebouw van Huizen).

Toen men in Huizen in de zeventiende eeuw begon met vissen, was er nog geen haven. Toch ging men de ze op. In 1807 werd het vissen gelegaliseerd en werd er plannen voor een haven gemaakt en in 1854 was de haven een feit. Rond de haven vestigden aan de visserij verwnte bedrijven zoals een visrokerij en een scheepswerf zich. De visserij nam aan het einde van de negentiende eeuw gestaag af met als dieptepunt het jaar 1932, toen door de aanleg van de Afsluitdijk de Zuiderzee werd afgesloten.

Men moest opzoek naar nieuwe werkzaamheden; velen vonden werk in de bouw. Nog steeds heeft Huizen veel bouwbedrijven. Ook de kaashandel kwam op.

Het inwoneraantal groeide gestaag. Door de gezonde en boosrijke omgeveing trok Het Gooi, met Huizen, rond 1900 rijke forenzen. Tal van monumentale panden werden voor deze rijke rijke forenzen gebouwd.

In 1967 Huizen wordt aangewezen als groeikern en vindt er een ware bouwexplosie plaats. Waar nu Oostermeent ligt worden gronden bebouwd en in korte tijd stonden er tienduizend woningen.

In 1995 startten de bouwactiviteiten in de vierde kwadrant, de laatste nieuwbouwwijk van Huizen. Architecten van internationale faam ontwierpen hier spraakmakende projecten. Waaronder de Panaromawoningen en sfinxwoningen, gelegen aan en in het Gooimeer. Tot het jaar 2002 zal er nog worden gebouwd in Het Vierde Kwadrant.

Huizen is een fijne woongemeente. Natuur en water (het Gooimeer) in de directe omgeving, grote steden binnen handbereik en een goed voorzieningenniveau ( een nieuw uitgangscentrum met theater, moderne bioscopen, grand-cafe, bowlingcentrum, bibliotheek, eet-en drinkgelegenheden, een nieuw disco, een sporthal-en zwembadcomplex, een openlucht (bos) bad, recreatiegebieden, parken, musea etc) maken van Huizen een zeer geliefd woonklimaat.

Huizen is goed bereikbaar via de weg en is ontsloten via de A27 en de A1. Binnen een half uur bent u in Amsterdam, Utrecht of Schiphol.

Geschiedenis van Huizen in het kort

Het begin:

De geschiedenis van Huizen gaat ver terug. Al in 1382 wordt voor het eerst melding gemaakt van het dorp Huussem . Anders dan in naburige plaatsen stonden er in Huizen stenen huizen,
in plaats van de gebruikelijke plaggenhutten. Aan de stenen huizen dankt Huizen zeer waarschijnlijk haar naam.

Boerendorp:

Hoewel Huizen bekend staat als een vissersdorp, bestond de bevolking oorspronkelijk uit boeren, de latere Erfgooiers. De erfgooiers hadden het recht op het gemeenschappelijk gebruik van gronden,de meenten. De boerderijen lagen rond de Nederlands-Hervormde kerk, het oudste
gebouw van Huizen.

Visserdorp:

Toen de Huizers in de zeventiende eeuw begonnen met vissen, was er geen haven. Toch trokken de vissers met hun botters de zuiderzee op. De visvangst losten ze illegaal op een zandbank voor de kust. Met karren werd de vis door het water aan wal gebracht. In 1807 werd vissen gelegaliseerd en kwamen er plannen voor een haven. Er werd grond gekocht van de erfgooiers en en in 1854 legden de eerste botters in de haven aan. Rond de haven verrezen aan de visserij verwante bedrijven als een visrokerij en een scheepswerf. Rond 1860 beleefde de Huizer visserij haar grootste bloei, maar leifst 125 botters trokken er iedere dag op uit om hun visnetten te vullen. De visserij nam aan het einde van de negentiende eeuw gestaag af. De genadeklap kwam
in 1932, met de aanleg van de afsluitdijk werd de zuiderzee afgesloten.

Andere inkomsten:

Ondernemend als de Huizers zijn gingen ze op zoek naar andere bronnen van inkomsten. Velen vonden werk in de bouw. Nog steed heeft Huizen veel bouwbedrijven. Maar ook de kaashandel was een goede bron van inkomsten. Op dit moment bezit huizen verschillende industrieterreinen
waar veel bedrijven zijn gevestigd.

Villaparken:

Ook het aantal inwoners groeide gestaag. Rond 1900 trekken rijke forenzen naar het Gooi waaronder Huizen. Hier vonden zij een gezonde en bosrijke omgeving. Onder de rook van de Straatweg Amsterdam-Amersfoort ontwierpen bekende architecten als TH. Reuter, J.W. Hanrath, K.P.C. de Bazel, H.C. Elzinga en de Huizer Jan Rebel voor hun welgestelde opdrachtgevers monumentale huizen.

Uitbereiding:

Na de tweede wereldoorlog breidt Huizen zich uit. Eerst worden de enggronden bebouwd. Wanneer in 1967 Huizen wordt aangewezen als groeikern vindt er een ware bouwexplosie plaats.
De meentgronden, nu Oostermeent, worden bebouwd en in korte tijd verrezen er tienduizend woningen.

Vierde kwadrant:

In 1995 startten de bouwactiviteiten in het vierde kwadrant, de laatse nieuwbouwwijk van Huizen. Architecten van internationale faam ontwierpen hier spraakmakende projecten. Waaronder de panaromawoningen en sfinxwoningen, gelegen aan en in het Gooimeer, van architectenbureau Neutelings/Riedijk.